Regler
 • Der skal køres på mountainbike og cykelhjelm er obligatorisk (bærer man ikke hjelm under løbet, bliver man diskvalificeret.
   
 • Cykel-Cross cykler er ikke tilladt.
   
 • Trafikkregler og skilte skal respekteres.
   
 • Vis hensyn til hinanden på ruten og giv lyd ved overhaling på singletrack.
   
 • Deltagere i EL – MTB klassen skal udvise ekstra hensyn til andre ryttere, du er den ”stærke” trafikant i feltet.
   
 • Det er vigtig at du hilser og er høflig overfor andre naturbrugere.
   
 • Indpakningspapir, tomme gels og andet skrald må ikke smides på ruten, men skal tages med og placeres i affaldsbeholdere der står i mål-/depot området.
   
 • Der vil være podie og lodtrækningspræmier. Man skal være personligt tilstede for at kunne modtage en podie-/lodtrækningspræmie. Lodtrækningspræmier kan kun vindes af forhånds tilmeldte.
   
 • Tvivlsspørgsmål vedr. reglerne afgøres suverænt af løbsledelsen.
   
 • Force Majeure:
  I tilfælde af at Skov & Naturstyrelsen / Politiet lukker adgangen til skoven op til – eller på selve løbsdagen f.eks. pga. ekstreme vejrforhold. Eller der opstår anden force majeure, refunderes startgebyret ikke.
   
 • Al deltagelse i løbet foregår for deltagerens egen regning og risiko, og arrangørerne kan ikke stilles ansvarlig for materielskade eller personskade opstået i forbindelse med løbet.

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK